Kinderen binnen een homohuwelijk

Inleiding Onlangs kwam ik op een essay terecht van een vrouw die opgevoed is door twee lesbische vrouwen, en terwijl ze ooit een felle voorstander was van kinderen binnen een homo-huwelijk, komt ze nu uit de kast als in feite een tegenstandster hiervan. Het is trouwens niet de eerste keer dat ik op een essay…

Over de overbodigheid van een faculteit theologie

Steeds meer profileert Maarten Boudry zich als de Richard Dawkins van de lage landen, waarmee ik hem niet wil complementeren met zijn intellect, dat wil ik in het midden laten, maar wel wil bekritiseren op zijn dogmatische houding als atheïstische evangelist tegenover religie. Maarten Boudry zal in het collectieve geheugen van de theologie altijd bekend…

Terug naar Genesis

Buideldieren1 In de traditionele theologie worden de eerste elf hoofdstukken onderverdeeld in vier verhalen: – Het verhaal van de schepping – Het verhaal van de broedermoord – Het verhaal van de zondvloed – Het verhaal van de spraakverwarring Verder kunnen deze verhalen twee aan twee bekeken worden… De verhalen over schepping en de zondvloed staan…

Een inleiding op het synoptisch probleem

De synoptische evangelies De eerste drie evangelies in de bijbel (Mattheüs, Marcus en Lucas) worden de synoptische evangelies genoemd omdat ze zoveel gelijkenis met elkaar vertonen. Van de 662 verzen in het evangelie volgens Marcus zijn er 406 ook terug te vinden in zowel Mattheüs als Lucas. 145 enkel in Mattheüs, 60 enkel in Lucas…

Commentaar op Amoris Laetitia van Paus Franciscus

Inleiding In maart van 2016 publiceerde paus Franciscus de exhortatie Amoris Laetitia. De vreugde van de liefde, waarin hij opnieuw, zoals vele van zijn voorgangers al hadden gedaan, het kerkelijk idee over de liefde, dan vooral over seksualiteit, gezin en huwelijk, verwoordde. In dit document valt goed het eigene van paus Fraciscus op te maken,…

Vrij-zijn weekend België 10 en 11 juni

Sinds ik twee jaar geleden met een vriendin naar een vrij-zijn conferentie ben gegaan blijf ik mij er op verheugen en keer ik telkens opgebouwd terug naar huis. Blijkbaar bestaan er al zo’n tien jaar vrj-zijn conferenties in België. Maar nu wil men de dingen toch iets anders gaan aanpakken. Terwijl de conferenties tot nog…

Homoseksuelen komen niet in het paradijs, aldus Jehovah’s getuigen

  De Jehovah’s getuigen hebben het weer gedaan; enkele dagen geleden verscheen er een kinderfilmpje op hun website, die hun idee van het huwelijk (tussen één man en één vrouw) aan kinderen wil uitleggen. Meteen stond heel Nederland op zijn achterste poten. Vooral dan de ex-JG community en de holebi-community. Iemand van het COC heeft…

Overdenkingen

Soms kijk ik naar mijn kat en denk ik: God, wat ben jij toch slimmer dan wij… Voor jou maakt het niet uit of ik dik, lelijk en oud ben, als ik goed ben voor jou, dan ben je goed voor mij, welke deugniet je dan ook kan zijn. Dan kijk je me met die…

Oscar night rant

Het hoogtepunt van het filmjaar wordt elk jaar afgesloten in februari met de uitreiking van de Academy Awards. Ook ik zit er elk jaar terug  voor klaar, en ja, op een vreemde manier heb ik er een haat-liefde verhouding mee. Want is het eigenlijk niet een beetje schijnheilig? Te prevelen hoe het om de kunst…

Een vergelijking tussen Genesis en andere ontstaansmythes

Schepper van hemel en aarde Vele fundamentalisten stellen dat één van de belangrijkste verschillen tussen genesis en de vele andere ontstaansmythes het feit is dat God aan het begin van de schepping staat. God is dus zelf geen schepsel. In essentie hebben ze hier vaak gelijk in. Toch zien we dat er ook verschillende ontstaansmythes…