Katholieke kerk nog lang niet dood

Op kerknet staat vandaag de samenvatting te lezen van de statistieken van de bisschoppenconferentie uit Duitsland.
Jehovah’s getuigen b.v. geloven dat naarmate het einde vordert Babylon de grote (alle “valse” religies, en met een benadrukking van het Katholicisme; volgens Russell was Babylon de Grote ook enkel toepasbaar op het Katholieke geloof) moet leeglopen, zodat de hoer op droge wateren zou komen te zitten.
Niettegenstaande wordt in Duitsland toch nog een kerkbezoek geregistreerd van meer dan 13% dat is goed voor zo’n 3 000 000 bezoekers.
Uiteraard is een tendens gangbaar van mensen die zich uitschrijven, wat niet zo onlogisch is daar men vaak als kind wordt gedoopt en daar dus zelf geen actief aandeel aan heeft. Zo zijn er in duitsland meer dan 24 miljoen geregistreerde katholieken.
Verder is ook interessant dat er meer dan 10 000 kerkintredes zijn geweest in 2011, dit voornamelijk uit protestantse hoek, en dit ENKEL in Duitsland.
Er zijn echter wel ongeveer 126 500 mensen die de kerk de rug toe hebben gekeerd. Het aantal doopsels zou echter dit cijfer terug hebben overschreden.
We moeten ook opmerken dat de daling van het aantal kerkbezoekers heel minim is van 13.6 % naar 13.3 %… We zien dus dat de Duitse kerk een sterke achterban heeft, en dat kerkbezoekers zelden hun activiteit staken, tenzij ze natuurlijk sterven.

Ter vergelijking wil ik u hier ook de cijfers van de JG niet onthouden. Ik ga hier uit van de cijfers wereldwijd, daar JG natuurlijk een veel kleinere organisatie is dan de Katholieke kerk.

JG kennen namelijk een wereldwijde organisatie van ongeveer 7.5 miljoen leden, dit zijn uiteraard actieve leden, want personen die niet verkondigen worden hier niet meegeteld. Daarbij zijn er iets meer dan 260 000 nieuwe verkondigers bijgekomen maar het aantal verkondigers is maar met 171 000 gestegen… Dit zijn 92 000 personen minder dan dat er gedoopt zijn. Inderdaad hiervan zijn er ook velen in de dood ontslapen, maar niettemin zien we toch dat ze heel wat leden niet kunnen houden.
Op die manier moeten we zeker opmerken dat ze nog bijlange niet aan de actieve leden van de katholieke kerk kunnen. En zich misschien toch eens de vraag moeten stellen waarom er zoveel langs de achterdeur weer vertrekken?