Terug naar de Christelijke gemeente van Jehovah’s getuigen

Waarschijnlijk schrikken sommigen nu van mijn titel die ik hierboven schrijf…
Maar ik heb heel lang en heel diep nagedacht over de dingen. Vaak gebeden tot Jehovah wat hij nu eigenlijk verlangde van mij, en veel gepraat met enkele online “vrienden” die Jehovah’s getuige zijn. Ik heb heel wat discussietopics online herlezen die ik tezamen met anderen heb gevoerd met Jehovah’s getuigen.
En in feite heb ik nog steeds hetzelfde geloof als toen ik me in 2000 liet dopen, met hier en daar kleine nuances en verschillen door de immense kennis die ik over de jaren heb opgedaan.
Greg Stafford, geen Jehovah’s getuige meer trouwens, heeft in 2006 verkondigd dat hij terug ging naar de Christelijke gemeente. Hij was er weggegaan voor het slechte, en wilde terugkeren voor het goede.
Feit is dat ik me eenzaam voel in mijn geloof. Ik mis gesprekspartners die mijn geloof delen, ik mis vergaderen met geloofsgenoten en ja, zelfs het prediken mis ik.

De waarheid achter de waarheid

Goh, wat een titel, maar het wordt vaak gebezigd door vele ex- en anti-JG. Het gaat hier m.i. vooral om zaken zoals pedofilie en de NGO-kwestie.
Ik wist van deze dingen voor ik vertrok, en ze zijn nooit een reden geweest waarom ik ben vertrokken.
Vaak is het van een mug een olifant maken die gedaan wordt. Zo heeft iemand de moeite genomen van de NGO-kwestie te bespreken, en ik ben het van wat ik ervan gelezen heb het mee eens. Een NGO maakt je niet meteen een “staatsvriend” van de NAVO. Was het een verkeerde beslissing om als NGO geboekstaafd te worden? Ja, dat was het. Waarom? Omdat het juist anderen tot struikelen zou kunnen brengen, wat het ook heeft gedaan.
De pedofilie kwestie die binnenkamers wordt gehouden, vind ik spijtig, en zou niet mogen. Elke pedofilie zaak zou rechterlijk vervolgd moeten worden. Maar het maakt nog steeds niet dat JG opeens een pedofile organisatie zijn. In een brochure uitgegeven ter verwerping van pedofilie, werd ooit de waarschuwing gegeven, dat het niet altijd mogelijk is te vervolgen, omdat het vaak gaat tussen het woord van het slachtoffer, en het woord van de dader.
Wat de lijst betreft die de Jehovah’s getuigen zouden bijhouden van eventuele pedofielen in de gemeentes, heb ik nog geen enkel bewijs gehoord. Ik heb het woord horen vallen, maar meer dan geruchten kan ik er niet van maken.
Verder acht ik net zo goed de ouders schuldig aan verzwijging. Ik kan me niet voorstellen dat als mijn kind verkracht zou worden dat ik genoegen zou nemen met de gerechterlijk commité binnen de Jehovah’s Getuigen. Als ouder heb je een verplichting en een verantwoording naar het kind toe om het te bescherming, jij bent in eerste instantie zijn aanspreekpunt, geen ouderling. Een broeder daag je niet voor het gerecht, gaat hier niet op, daar het om een misdaad gaat, wat in het oude Israel net zo goed werd berecht.

Ik kom echter ook tot het besluit van de verhalen die ik heb gelezen, dat vele uitgesloten getuigen, niet zijn uitgesloten omdat ze deze kwesties hebben aangesproken, maar om andere redenen. Eén ervan is hoererij… Let op, ik veroordeel niemand, ik weet hoe moeilijk het is je aan de hoge morele maatstaven van de gemeente te houden. Ook ik heb vele zonden begaan, en bega er nog steeds. Velen waarvan ik spijt heb, en waarvoor ik vergiffenis wil vragen, maar ik weet ook dat Jehovah een vergevende god is die mijn zonden van mij zal verwijderen zoals de zonsopgang van de zonsondergang.

Andere religies

Ja, ik heb me in vele andere religies verdiept. Zowel traditionele zoals het katholicisme en het protestantisme (sommige vormen ervan), maar opnieuw verschillen we op de meest fundamentele beginselen, zoals de twee-klassenleer, de hel, de drievuldigheid.
Andere minder tradionele godsdiensten, zoals de United church of God, de Christadelphians, de bijbelonderzoekers, voor allen heb ik grote sympathie, en ik geloof ook dat ze goed werk leveren om het woord dichter bij de mensen te krijgen… Toch heb ik met allen grondige geloofsverschillen, die ik niet blijk te hebben met de Jehovah’s getuigen.
Ik zal ze echter blijven bestuderen en ik blijf er graag mee in discussie treden. Respect is belangrijk. Laten we allen respect voor elkaar hebben, welke religie, overtuiging je ook aanhangt.

Ben ik het nu opeens met alles eens wat Jehovah’s getuigen me vertellen? Onlangs zei iemand tegen me dat niemand hetzelfde geloof heeft als hij, omdat we allemaal individuen zijn. En dat was wat ik op dat moment echt wilde horen, moest horen. Ik heb nooit het gevoel gehad, dat Jehovah’s getuigen mij in mijn studie remden. Ik heb me nooit beperkt tot lectuur van Jehovah’s getuigen alleen… Ik ben een bibliofiel, neigend aan bibliomanie, dus lezen is een passie en dat doe ik veelvuldig, en dat zal ik ook veelvuldig blijven doen.
Neen, ik heb me nooit “gevangen” gevoeld als Jehovah’s getuige… Met de morele maatstaven ben ik het eens, en als we dan vooral op profetisch vlak onze verschillen hebben, so be it.

Verder verlang ik echt weer om anderen over mijn geloof te kunnen vertellen, en het geluk dat geloof je kan brengen!