Een lolita: Een korte recensie

Lolita is een boek van Nabokov die in de jaren ’50 al wat stof deed opwaaien door zijn gewaagd thema: de lustvolle relatie tussen een meisje, net veertien geworden, en een oudere man die met haar moeder trouwde enkel om dichter bij, wat hij zijn nimfijn noemde, te zijn. Na de dood van de moeder gaat de relatie in een sneltreinvaart verder doorheen het Amerika van de jaren ’20. Voor de buitenwereld een rouwende echtgenoot met zijn al even rouwende stiefdochter.
Wat zo opvallend aan het verhaal is dat het meisje van veertien niet enkel wordt geportretteerd als een beïnvloedbaar slachtoffer, maar ook als een jonge vrouw die haar zin telkens weer weet door te drijven, door handig misbruik te maken van de begeerte van haar Humbert Humbert.

“Een lolita” een theatervoorstelling door het NTGent heeft hetzelfde thema, maar kent zijn eigen uitwerking.
We zien een niet te evenaren Els Dottermans in de rol van teloorgegane nimfijn die vol weemoed terugkijkt op haar meisjestijd, waar haar lichaam nog strak en zonder rimpels en waar ze naar eigen zeggen mooi was. Een mooiere kopie van haar moeder, die oud was, in de dertig, net zoals zij nu was. Ze weet een spel op te zetten waar ze afwisselend het jonge meisje speelt dat alleen maar harten betovert, en de oude, verzuchte moeder, die door de zwaartekracht niet langer zweeft zoals dat jonge meisje van voorheen.
Frank Focketeyn speelt op een integere manier de perverseling. Een arme man, gestrikt in de klauwen van zijn begeerte voor een meisje die zijn eigen dochter had kunnen zijn. Een mengeling van schuld en onschuld is in zijn stem en zijn woorden te horen.
We zien hen steeds verder van elkaar wegdrijven wat eindigt in een dramatische verwijdering van elkaar. Een bijna stemloze pianist speelt de kaper van het jonge hart. Neen, het verhaal eindigt niet zo dramatisch als het boek, maar niettemin weet de perverseling vertwijfeld dat zijn verboden liefde met Lolita, nooit een eeuwigdurend verbond had kunnen zijn.

Bernard Dewulf, dramaturg en schrijver van dit stuk, mag dan een hekel hebben aan het woord kunst, voor mij lijkt enkel dat woord de lading van dit prachtig stuk te dekken.

Voor meer informatie: http://www.ntgent.be/productie/een-lolita

AAWA: a new storm is coming


Inleiding

Met de opkomst van het Internet heeft iedereen een stem gekregen. Iedereen die zich voorheen niet kon uitdrukken, kan dat inmiddels wel, daarom de vele blogs en websites.
Het is ook nuttig dat mensen zich hebben kunnen uitspreken over b.v. kindermisbruik, geweld aan vrouwen, homoseksualiteit. Ik meen me zelfs te herinneren dat het Internettend volk door Time Magazine als man of the year werd bestempeld. En terecht, want samen zijn we enorm invloedrijk.
Dit is ook zo met de anti-JG lobby. Ik denk dat er vele mensen van de Jehovah’s getuigen zijn weggegaan door wat ze op Internet zoal hebben gelezen, en door op die manier ook in contact te treden met mensen die niet langer bij Jehovah’s Getuigen horen. Terecht probeert het schrijfcomité zijn lezers te waarschuwen voor de gevaren van het Internet…
AAWA staat voor Advocates of Awareness of Watchtower Abuses, en is een nieuwe organisatie, een legale organisatie, die in feite probeert om zoveel mogelijk anti-JG-lobbyisten te verenigen… Een paar prominente namen hieronder zijn b.v. Bo Juel Jensen, die vooral in scandinavië als ex-JG bekendheid geniet en Barbara Anderson, die als een belangrijke sleutelfiguur kan bestempeld worden omdat ze jarenlang lid is geweest van de Bethel-familie in Brooklyn, en tevens in het schrijfcomité heeft gezeteld. Voor de Vlamingen onder ons wordt AAWA wel fel gepromoot door Patrick Haeck.

Mijn standpunt

Toen ik tegen mijn moeder over deze nieuwe “organisatie sprak was haar antwoord meteen waarom mensen het niet gewoon achter zich kunnen laten. Wanneer ik haar uitlegde dat dit niet voor iedereen mogelijk is, zeker niet als je heel naaste familie bij de organisatie van JG betrokken is, en zij geen contact willen hebben met je is dit kwetsend. Ook wij als familie hebben dit van zeer dicht meegemaakt.

Ik wil ook helemaal niet het leed van uitgetreden leden minimaliseren. Want het is pijnlijk wanneer je met je moeder, vader, kind of kleinkind soms jaren  geen contact meer kan hebben, en de enige mogelijkheid erin bestaat door terug te keren, of hen eruit te kunnen halen. In feite kan je dat ook zien als de missie van AAWA, om vooral JG (maar ook buitenstaanders uiteraard) bewust te maken van het leed dat men met bepaalde geloofsvisies veroorzaakt. Verder moet je vaak ook van nul beginnen. Als je heel lang lid bent geweest, of zelfs geboren bent als kind van JG-ouders, is de wereld voor je een vreemde en bedreigende plaats. De wereld is namelijk slecht in de visie van JG, het ligt geheel in de macht van de goddeloze (1 Joh 5:19). Jehovah’s Getuigen willen dus ook geen deel van deze wereld uitmaken, en minimaliseren het contact met de wereld buiten JG. Dat wil zeggen dat de meeste van je vrienden, en zelfs soms van je familieleden waar je het intiemst mee omgaat, lid zijn van JG, en na je uittreding geen contact meer met je wensen. Daardoor moet je eerst je geest hervormen, want je kan nogal angstig naar de wereld kijken als je altijd hebt geleerd dat die slecht was, en de mensen erin enkel maar vatbaar voor vernietiging zijn, anderzijds moet je ook opnieuw op zoek naar een vriendenkring.

Wat AAWA dan ook kan betekenen voor veel ex-leden is een vangnet, waar ze terecht kunnen en waar ze ook iets te doen kunnen krijgen. AAWA gaat dus vooral in op een samenhorigheidsgevoel, en ze nemen dit zeer groots op. We hebben namelijk allemaal iets gemeen: een achtergrond van Jehovah’s getuigen. En ja, voor vele mensen is het onbegrijpbaar waarom je er enerzijds lid van zou worden, maar anderzijds ook wat zo pijnlijk is om er uit te treden.

Toch heb ik niet de neiging mij snel aan te sluiten. Ik hou van mijn vrijheid om nergens lid van te zijn. Om als geheel uniek door het leven te kunnen gaan. Ik denk dat er wel sommigen met mij eens zullen zijn dat het een beetje het gevoel geeft terug lid van een groep te worden, waar je je juist van ontworsteld hebt.

Site van AWAA: http://aawa.co/