Java wordt commercieel

Inleiding

Ik hoor toch wat bezorgde stemmen omtrent de nieuwe release van Oracle Java 11. Java is immers sinds 2006/2007 vrij geweest dankzij velen hun inzet en niet op zijn minst die van James Gosling zelf. Nu lijkt het er dus inderdaad op dat Oracle in zekere zin deze ontwikkelingen terugdraait. Toch lijkt Oracle te zorgen voor een two-license model: OpenJDK, in feite het kleinere en lelijkere broertje van de JDK wordt verder uitgewerkt onder een GPL-licensie, en wordt zo goed als gelijkgesteld aan de commerciële JDK. Natuurlijk de zorg is dat een GPL-licensie een licensie-virus is, en dus verhindert dat code die met code onder deze licensie werkt, gesloten wordt. Is er dus nog toekomst voor commerciële applicaties onder java, zonder een commerciële licensie aan te schaffen?

OpenJDK

OpenJdkLogoEerst en vooral moet gesteld worden dat de veranderingen en het commercialiseren van de JDK al op til zijn sinds Java 9. Vanaf januari 2019 ondergaat Oracle JDK 8 immers een “End of Public updates” proces wat betekent dat er niet langer gratis updates zullen geboden worden voor commercieel gebruik. Echter sinds Java SE 9 voorziet Java in Oracle’s OpenJDK builds die vrij zijn voor commercieel gebruik.

OpenJDK heeft binnen Java altijd een beetje een nare bijsmaak gehad omdat Oracle’s JDK meer features, performanter en volgens velen stabieler was dan de OpenJDK. Echter heeft Oracle nu hard gewerkt om van OpenJDK een gelijkwaardige speler te maken als de Oracle JDK, zodat men bijna kan stellen dat het belangrijkste verschil de licensie is. Doordat Oracle zijn JDK nu commercieel maakt, wat betekent dat je het niet langer kan gebruiken in productie zonder Oracle vanaf dag één van zijn release te betalen (ontwikkeling en testen kunnen wel gratis) worden ontwikkelaars in de richting van OpenJDK geduwd, die de nieuwe standaard wordt onder een vrije licensie (GPL + CE)

De ontwikkelingscycli

Zowel voor Oracle’s JDK als OpenJDK zal er een ontwikkelingscyclus zijn van een nieuwe release elke zes maanden. We zien dat sinds Java 8 er al danig gewerkt is om op regelmatige tijdstippen in nieuwe releases te voorzien:

Versie Release date End of $free updates from oracle
Java 8 Maart 2014 Januari 2019 (voor commercieel gebruik)
Java 9 September 2017 Maart 2018
Java 10 Maart 2018 September 2018
Java 11 September 2018 Maart 2019 (misschien)
Java 12 Maart 2019 September 2019

Wat Oracle dus blijkbaar wil doen is zorgen voor langetermijnondersteuning die door klanten wordt betaald. De korte ontwikkelingscycli heeft vooral te maken met het opwaarderen van code geleverd door externe ontwikkelaars. Hier zie ik toch het probleem dat terwijl ik graag software zie vernieuwen (zoals Ubuntu vernieuwt zijn software ook ongeveer elke zes maanden) is dit voor ontwikkelingssoftware niet altijd handig. Je verwacht immers een stabiele basis om je code op te doen werken. Hiervoor kan de langetermijnondersteuning zeker van pas komen.

Keuzes

Dus vanaf Java 11 dien je de actieve keuze te maken. Oracle’s JDK 11 is niet langer vrij te gebruiken, al wordt het wel gratis ter download aangeboden, maar als je het in een commerciële applicatie wilt gebruiken dien je Oracle hiervoor te betalen. Of je gaat over naar OpenJDK die niet langer het lelijke, kleinere broertje is van Oracle’s JDK maar nu een volwaardig product, die buiten de licensie niet zo heel veel verschilt van Oracle’s JDK.

Je kan natuurlijk ook altijd bij Java 8 blijven, maar dus vanaf januari 2019 worden er  geen updates meer geleverd, wat vooral beveiligingsgewijs voor problemen zou kunnen zorgen.

Geld verdienen met FOSS

Tijdens mijn studie informatica werd ik gevraagd een onderzoek te doen naar FOSS en winstmodellen.

Te vaak hebben mensen de neiging te denken omdat ze het “gratis” van het Internet kunnen downloaden, dat er geen geld mee te verdienen valt. Maar niets is minder waar. Denk in deze gevallen b.v. maar aan mySQL, die voor ettelijke miljoenen aan toen nog Sun (dit bedrijf is overgenomen door Oracle) werd verkocht, of aan de miljoenenomzet van Red Hat, om maar twee voorbeelden te noemen.

De manier echter waarop winst gemaakt wordt is helemaal anders dan bij proprietary software. Je kunt namelijk niet zo veel verdienen aan licenties, maar licenties is maar een peulschil van waar in de softwareindustrie geld aan kan verdiend worden.

Ik stel je deze studie hier voor ter informatie. Het is misschien iets gedateerd (het is geschreven in 2010), toch denk ik dat het nog wel wat informatieve waarde heeft, daar het hier niet om nieuwe technologieën gaat, maar om modellen die al ettelijke jaren worden gebruikt. Ik vind het zelf ook handig als er hierover eindelijk eens een studie bestaat die alles resumeert in de Nederlandse taal.

Winst maken met FOSS

 

Een computer voor mams: een stand van zaken

Mijn eerste post die ik hier begonnen ben, ging over dat ik op de computer van mijn moeder Ubuntu heb geplaatst.

Ik heb inmiddels al een tijdje terug Lubuntu op haar computer geïnstalleerd, omdat ik toch merkte dat hoe meer updates er kwamen van Ubuntu, hoe zwaarder het werd, en toch te zwaar werd voor haar computer. Lubuntu doet het echter uitstekend, zelfs tot de laatste versie, al heb ik haar gevraagd niet zelf updates uit te voeren.

Alles werkt uitstekend. Zelfs de printer die ik enkele maanden geleden heb aangesloten op haar wifi heeft bijzonder weinig problemen opgeleverd… Al heb ik hem dan uiteraard wel zelf aan Cups moeten toevoegen, maar zo moeilijk is dat allemaal niet.

Verder kan ze er alles mee wat ze wilde kunnen: surfen, haar e-mail lezen, wat tekstverwerking, afdrukken… Zoveel moet dat niet zijn voor een vrouw die liever haar neus in een papieren boek begraaft dan achter een scherm.

Dus Windoze is voor haar niet meer nodig… Mits de juiste begeleiding denk ik dat we veel oudere en onervaren mensen de liefde van een Linux-systeem zouden kunnen laten proeven. Het vergt wat aanpassen, omdat sommige dingen toch anders gaan, maar ik raad iedereen Ubuntu, Kubuntu en voor oudere systemen Lubuntu zeker aan, zelfs voor mensen die geen achtergrond hebben in de informatica.

Verder, daar ik het zelf belangrijk vind bij te blijven, heb ik een hoofdsysteem met Kubuntu en draai ik Windoze 7, Windoze 8, Windoze Server 2008 als virtuele systemen.

Wel, voor de rest, veel succes mams! 😉

Alan Turing; een breekbaar genie

Alan TuringIn Juni was het honderd jaar geleden dat een genie op het gebied van de informatica was geboren.
We mogen vooral niet zijn belangrijkheid tijdens de tweede wereldoorlog en zijn ideeën rond artificiële intelligentie vergeten!
Alan Turing (1912-1954) studeerde natuurkunde aan de Universiteit van Cambridge, en is er het overgrote deel van zijn leven overtuigd van geweest dat computers ooit het menselijk brein zouden evenaren. Dit raakt zowel aan het domein van fysicalisme die ervan uitgaat dat het zenuwstelsel en een computer principieel identiek zijn, en het reductionistisch denken, die onze ziel geen hogere waard geeft dan ons brein. Vandaag de dag zijn zo’n gedachten niet abnormaal, ook James Gosling, de uitvinder van Java, stelde nog niet zo lang geleden dat als we doorgaan met de ontwikkeling zoals nu (de wet van Moore) we binnen de dertig jaar met een computer het menselijk brein zullen evenaren.
Turing MachineIn 1936 bedacht Turing zijn zogenaamde Turing Machine, die uit twee onderdelen bestaat, namelijk een oneindige band, verdeeld in vakjes waar er precies één symbool in paste, een 0 of een 1 (de taal van computers), en een apparaat die met de kop verbonden was en op grond van gelezen symbolen de toestand van een vakje kon veranderen. Natuurlijk bestond en bestaat er niet zoiets als een band met een oneindig aantal vakjes, maar met deze machine bewees hij wel dat er niet voor elk wiskundig probleem een algoritme bestond dat het probleem in een eindig aantal stappen kon oplossen. Ook Alonzo Church, waar hij later bij zou promoveren was hiermee bezig, wat leidde tot een samenwerking tussen de twee en uiteindelijk tot de Church-Turing hypothese, die erop neer komt dat een functie algoritmisch berekenbaar is wanneer het berekend kan worden met de Turing Machine.
De belangrijkheid van zijn concepten kan gezien worden in het feit dat zijn machine uiteindelijk John Von Neumann inspireerde in 1950 tot het concept van “stored program”, waarbij geheugen en instructies op dezelfde manier kunnen worden opgeslagen. Een concept waar de dag van vandaag computers nog steeds op gebaseerd zijn.
In de tweede wereldoorlog kende Turing een belangrijke positie in de Britse Intelligence, waar hij uiteindelijk de Enigma-code kraakte die door de Duitsers werden gebruikt om berichten naar U-boten te zenden.
Turing testDoor zijn medewerking aan het kraken van codes door het opstellen van machines, breidde hij zijn gedachten verder uit omtrent artificiële intelligentie, wat uiteindelijk leidde tot de Turing Test in 1950, die test of een computer over een mate van intelligentie beschikt. In zijn simpelste bewoordingen kan het gezien worden als twee systemen waarvan de één verbonden is met een computer en de ander verbonden is met een mens. Nu is het zaak om uit te vissen welke van deze systemen verbonden is met een computer; daarvoor mogen alle vormen van communicatie worden gebruikt: vragen, beweringen, liegen, emoties… Als men niet in staat is te ontdekken aan welk systeem de computer verbonden is, dan heeft de computer intelligentie.

Zijn tragisch einde

Turing was echter al sinds zijn tienerjaren tamelijk open homoseksueel, wat uiteraard voor problemen zorgde in het toch wel erg Christelijke Engeland. Het was daar trouwens ook strafbaar. Hij werd dan ook in 1952 veroordeeld voor homoseksualiteit, nadat hij over een relatie had gesproken met een man tijdens een aangifte voor inbraak in zijn huis. Hij mocht echter zijn eigen straf bepalen; te kiezen was tussen een chemische castratie of een gevangenisstraf. Hij koos het eerste. Deze chemische castratie bestond uit hormonale injecties met stilboestrol, dat zijn homoseksuele gevoelens moest onderdrukken. Dit zorgde er uiteindelijk voor dat hij impotent werd en zelfs vrouwelijke kenmerken ging vertonen.
Op 8 juni 1954 pleegde de arme man uiteindelijk zelfmoord; men denkt door het bijten in een vergiftigde appel, maar nog steeds zijn er geruchten dat hij door de overheid zou zijn vermoord.

In 2009 werd er eerherstel verleend aan dit miskend genie en kwam John Graham-Cumming, uit name van de Britse overheid met een officieel excuus.
De Turing Award, waarschijnlijk de belangrijkste prijs voor verdiensten in de Informatica, verbonden met een geldprijs van 100 000 dollar, werd naar hem genoemd.