Vrij-zijn weekend België 10 en 11 juni

vrijzijn

Sinds ik twee jaar geleden met een vriendin naar een vrij-zijn conferentie ben gegaan blijf ik mij er op verheugen en keer ik telkens opgebouwd terug naar huis.

Blijkbaar bestaan er al zo’n tien jaar vrj-zijn conferenties in België. Maar nu wil men de dingen toch iets anders gaan aanpakken. Terwijl de conferenties tot nog toe zijn georganiseerd uit Nederland, is er nu een Belgische groep opgestart die vervolgens de conferenties zal organiseren. Ik hoop in ieder geval dat dit niet zal verhinderen dat de Nederlandse sprekers uitgenodigd zullen worden, want ze horen tot de beste sprekers die ik ooit heb gehoord: Wilkin Van De Kamp, Martin Koornstra, Jan Pool en Willem Ouweneel… Ook naar Gerdien Lammers die de stukken aaneen spreekt luister ik graag. En dan de zang. Ik weet niet hoe ze heet, waar ze vandaan komt, maar die vrouw heeft echt een engelenstem. Vorig jaar was ze er niet bij omdat ze zwanger was, en ik kan je zeggen dat ik haar echt heb gemist. Dus als je dit leest, daarom zat ik soms zo naar je te staren, hopelijk vond je het niet al te vreselijk.

Wilkin ging nog veel verder in zijn preek die ik volmondig beaam. Nog nooit heeft iemand zo mooi verwoord wat ik denk, en wat de belangrijkste reden is waarom ik geen Jehovah’s Getuige meer kan zijn. Wij bezitten namelijk niet de waarheid, Jezus is “de waarheid”. Daarom moeten we ook een brug tussen de verschillende denominaties slaan. Wilkin illustreerde dit prachtig door ons allemaal naar voren te roepen en ons in onze hokjes te verdelen. Eerst de evangelischen en de pinkstergemeenteleden, alletwee aan een hoek bij het podium, met de uitnodiging om elkaar te omhelzen, want uiteindelijk zijn we allemaal broeders en allemaal leden van hetzelfde lichaam. Niet die verdeeldheid- en haatzaaiende preken die ik zo vaak heb moeten aanhoren over hoe goed wij wel zijn en hoe slecht de rest. We zijn allemaal één. Jezus stelde niet dat je zijn discipelen zou herkennen aan dat ze de bijbel moeiteloos juist hadden, maar dat ze liefde onder elkaar hadden.

Juist voor de pauze moedigde ook Gerdien Lammers ons aan om elkaar tijdens de pauze te ontmoeten, naar een wildvreemde toe te gaan en een gesprek aan te knopen, vrienden te maken. U begrijpt ongetwijfeld dat met mijn problematiek dat geen eenvoudige opgave is. Toch deden mensen moeite om even met me te spreken; ik wilde dat zo graag en was er tegelijk zo bang voor. Ook tijdens de avondpauze leken we wel vrienden als we in de frituur naast elkaar zaten. Om eerlijk te zijn heb ik dat op een congres van Jehovah’s Getuigen altijd gemist. Ik voelde me er namelijk verdomd eenzaam, want zelfs mensen uit mijn eigen gemeente hadden geen tijd om met mij te praten, precies omdat ze eerder mensen wilden ontmoeten die ze uitsluitend op het congres zagen.

Gerdien gaf ook de illustratie dat haar man (ongetwijfeld nog een jonge man) hartproblemen heeft gehad, dat ze zelfs omleidingen hadden gestoken (hoe heet je zo’n dingen?) en dat hij een pacemaker moest laten steken, maar dan tijdens een conferentie zo beroerd werd dat hij hiervan genezen werd, op nieuwe echografieën was niets meer te zien van de hartkwaal.

Willem Ouweneel kreeg de eer de laatste preek uit te spreken waarom God niet iedereen geneest. In het najaar komt er hierover een boek uit van Wilkin. Een vraag die mij ook bezighoudt, want ik weet niet wat ik van gebedsgenezingen moet vinden. Er kwam uiteindelijk een analyse van het boek Job, die vrijwel overeenstemde met wat ik al over het boek weet en heb geleerd. Het is namelijk moeilijk een eenduidig antwoord te geven. In het boek Job is het namelijk niet de Satan die stelt om naar Job te kijken, maar God. Uiteindelijk heeft God aan in zijn twee toespraken in het boek Job dat dit ons begrip nu nog te boven gaat. Gelukkig kunnen we allemaal uitzien naar een gezond en gelukkig leven in de nieuwe wereld.

Ik zou in ieder geval iedereen aanmoedigen zich even tot een vrij-zijn conferentie te wenden. Als je Jehovah’s Getuige bent, of bent geweest weet ik dat dit heel moeilijk voor je is. Je hebt namelijk geleerd dat predikers in de reguliere kerken het uitsluitend voor het geld doen, leugens vertellen of zich boven de rest willen verheffen. Maar laat je niet misleiden door wat je is geleerd, ga zelf eens kijken of dit werkelijk zo is. Daarna kun je nog altijd die mening zijn toegedaan, maar dan komt die mening vanuit jezelf.

Als nota wil ik nog even benadrukken dat Martin even gewag maakte over zijn boeken (zij hadden een standje op de conferentie) en dat hij eventueel voor mensen die niet de financiële mogelijkheid hadden, toch een boek van hem konden bemachtigen. Die moesten maar even naar de tafel gaan om met hem te spreken, om te zien wat hij kon doen.