Vrij-zijn weekend België 10 en 11 juni

vrijzijn

Sinds ik twee jaar geleden met een vriendin naar een vrij-zijn conferentie ben gegaan blijf ik mij er op verheugen en keer ik telkens opgebouwd terug naar huis.

Blijkbaar bestaan er al zo’n tien jaar vrj-zijn conferenties in België. Maar nu wil men de dingen toch iets anders gaan aanpakken. Terwijl de conferenties tot nog toe zijn georganiseerd uit Nederland, is er nu een Belgische groep opgestart die vervolgens de conferenties zal organiseren. Ik hoop in ieder geval dat dit niet zal verhinderen dat de Nederlandse sprekers uitgenodigd zullen worden, want ze horen tot de beste sprekers die ik ooit heb gehoord: Wilkin Van De Kamp, Martin Koornstra, Jan Pool en Willem Ouweneel… Ook naar Gerdien Lammers die de stukken aaneen spreekt luister ik graag. En dan de zang. Ik weet niet hoe ze heet, waar ze vandaan komt, maar die vrouw heeft echt een engelenstem. Vorig jaar was ze er niet bij omdat ze zwanger was, en ik kan je zeggen dat ik haar echt heb gemist. Dus als je dit leest, daarom zat ik soms zo naar je te staren, hopelijk vond je het niet al te vreselijk.

Wilkin ging nog veel verder in zijn preek die ik volmondig beaam. Nog nooit heeft iemand zo mooi verwoord wat ik denk, en wat de belangrijkste reden is waarom ik geen Jehovah’s Getuige meer kan zijn. Wij bezitten namelijk niet de waarheid, Jezus is “de waarheid”. Daarom moeten we ook een brug tussen de verschillende denominaties slaan. Wilkin illustreerde dit prachtig door ons allemaal naar voren te roepen en ons in onze hokjes te verdelen. Eerst de evangelischen en de pinkstergemeenteleden, alletwee aan een hoek bij het podium, met de uitnodiging om elkaar te omhelzen, want uiteindelijk zijn we allemaal broeders en allemaal leden van hetzelfde lichaam. Niet die verdeeldheid- en haatzaaiende preken die ik zo vaak heb moeten aanhoren over hoe goed wij wel zijn en hoe slecht de rest. We zijn allemaal één. Jezus stelde niet dat je zijn discipelen zou herkennen aan dat ze de bijbel moeiteloos juist hadden, maar dat ze liefde onder elkaar hadden.

Juist voor de pauze moedigde ook Gerdien Lammers ons aan om elkaar tijdens de pauze te ontmoeten, naar een wildvreemde toe te gaan en een gesprek aan te knopen, vrienden te maken. U begrijpt ongetwijfeld dat met mijn problematiek dat geen eenvoudige opgave is. Toch deden mensen moeite om even met me te spreken; ik wilde dat zo graag en was er tegelijk zo bang voor. Ook tijdens de avondpauze leken we wel vrienden als we in de frituur naast elkaar zaten. Om eerlijk te zijn heb ik dat op een congres van Jehovah’s Getuigen altijd gemist. Ik voelde me er namelijk verdomd eenzaam, want zelfs mensen uit mijn eigen gemeente hadden geen tijd om met mij te praten, precies omdat ze eerder mensen wilden ontmoeten die ze uitsluitend op het congres zagen.

Gerdien gaf ook de illustratie dat haar man (ongetwijfeld nog een jonge man) hartproblemen heeft gehad, dat ze zelfs omleidingen hadden gestoken (hoe heet je zo’n dingen?) en dat hij een pacemaker moest laten steken, maar dan tijdens een conferentie zo beroerd werd dat hij hiervan genezen werd, op nieuwe echografieën was niets meer te zien van de hartkwaal.

Willem Ouweneel kreeg de eer de laatste preek uit te spreken waarom God niet iedereen geneest. In het najaar komt er hierover een boek uit van Wilkin. Een vraag die mij ook bezighoudt, want ik weet niet wat ik van gebedsgenezingen moet vinden. Er kwam uiteindelijk een analyse van het boek Job, die vrijwel overeenstemde met wat ik al over het boek weet en heb geleerd. Het is namelijk moeilijk een eenduidig antwoord te geven. In het boek Job is het namelijk niet de Satan die stelt om naar Job te kijken, maar God. Uiteindelijk heeft God aan in zijn twee toespraken in het boek Job dat dit ons begrip nu nog te boven gaat. Gelukkig kunnen we allemaal uitzien naar een gezond en gelukkig leven in de nieuwe wereld.

Ik zou in ieder geval iedereen aanmoedigen zich even tot een vrij-zijn conferentie te wenden. Als je Jehovah’s Getuige bent, of bent geweest weet ik dat dit heel moeilijk voor je is. Je hebt namelijk geleerd dat predikers in de reguliere kerken het uitsluitend voor het geld doen, leugens vertellen of zich boven de rest willen verheffen. Maar laat je niet misleiden door wat je is geleerd, ga zelf eens kijken of dit werkelijk zo is. Daarna kun je nog altijd die mening zijn toegedaan, maar dan komt die mening vanuit jezelf.

Als nota wil ik nog even benadrukken dat Martin even gewag maakte over zijn boeken (zij hadden een standje op de conferentie) en dat hij eventueel voor mensen die niet de financiële mogelijkheid hadden, toch een boek van hem konden bemachtigen. Die moesten maar even naar de tafel gaan om met hem te spreken, om te zien wat hij kon doen.

Vrij-zijn conferentie

Ja, ik weet het, ik schrijf niet altijd zoveel als ik zou willen, maar als bediende die daarbij nog een opleiding volgt, ontbreekt het me soms aan tijd om een duidelijk stukje te schrijven. Maar uiteraard blijf ik niet stil zitten. Ik heb nog altijd niet de “ideale” kerk gevonden waar ik graag thuis zou willen komen, maar ik geniet wel van verschillende diensten. Wel ben ik eruit dat ik vooral een protestants christen ben, en geen Katholiek christen. Ik weiger echter de tendens van de stromingen te volgen en mij nu expliciet af te zetten ten opzichte van het Katholicisme; zo kon je mij op kerstnacht in de kerstmis van mijn woonplaats vinden, waar het kerstverhaal heel mooi door een vrouw werd verteld. Ik heb er van genoten, en ik was er niet alleen, want toevallig was een vriend van me daar met zijn zeer Katholieke vriendin.

Maar toch, ervaar ik God intenser tijdens protestantse vieringen. Ik heb inmiddels verschillende evangelische vieringen bijgewoond, en ja, zelfs een pinksterviering. Ik voel mij beter in een evangelische viering dan in een pinkstergemeente. Het was ook een hèèl kleine pinkstergemeente, en met gebedsgenezingen, heb ik gewoon, misschien door mijn achtergrond als Jehovah’s getuige, niet zoveel. Maar overal werd ik vriendelijk ontvangen, en was er achteraf te gelegenheid van het gezelschap te genieten met een tas koffie, waarvoor ik steeds heb bedankt (ik blijf ook nog steeds autistisch). De evangelische gemeentes doen mij in zekere zin heel veel aan de Jehovah’s getuigen denken: er is muziek, er is een preek, en er is gebed. De muziek is leuker in ieder geval dan die van Jehovah’s getuigen. Ook wordt, afhankelijk van de gemeente, wekelijks of maandelijks de avondmaal des heren gehouden… Al als Jehovah’s getuige vond ik het spijtig dat er geen diensten werden gehouden voor de allerkleinsten onder ons, oké, als Jehovah’s getuige zijn de diensten niet al te zwaar en te moeilijk, maar toch nog net te moeilijk voor die kleine kinderen onder ons, waarvan ze hopen dat ze anderhalf uur in stilte kunnen blijven uitzitten, zodat we niet te schande worden gemaakt. In een evangelische gemeente wordt er meestal voorzien in een crèche voor de allerkleinsten, waar er over de bijbel wordt geleerd door hen tekeningen en zo te laten kleuren of te laten maken, en soms ook een tienergroep, waar de iets ouderen zich ten volle kunnen amuseren en God leren kennen op hun eigen niveau.

Wat is vrij zijn?

Plaats waar de conferentie doorgingVrij zijn is een Nederlandse groepering die sinds vorig jaar ook in België conferenties verzorgd. Een conferentie is te vergelijken met een dag- of kringvergadering onder Jehovah’s getuigen. Vrij zijn doet dit op zijn eigen speciale manier. Vrij zijn wordt geleid door Wilkin Van der Kamp, die in Nederland toch geen onbekende is; hij is voorganger in een protestantse gemeente en is opgevoed in een pinkstergemeente. Verder is hij getrouwd heeft enkele kinderen, en heeft ook een zoon geadopteerd uit Peru, die nu inmiddels, als volwassene naar Peru is teruggekeerd om daar een verschil te maken onder de vele straatkinderen.

muziekband op de conferentieDe conferenties van vrij zijn, zijn “gratis”. Je geeft je op via hun website en dan ligt er een voorgedrukt lapelkaartje klaar aan de ingang. De vrij zijn conferenties zijn inclusief lunch ’s middags en koffie tijdens de pauzes. Ik zet “gratis” tussen aanhalingstekens, want natuurlijk kost dit de organisatie heel veel geld, maar daarvoor worden dan weer liefdesgaven opgehaald, die je al dan niet kan steunen.

De vrij zijn conferenties zijn interkerkelijk, meer nog, ze willen de muren tussen de verschillende denominaties opheffen. Een heel mooi gebaar waar ik met grote overtuiging achter sta.

Wie ik ben in Christus

Het onderwerp deze week was “Wie ben je in Christus?”, Wilkin van der Kamp heeft hier een heel klein boekje over geschreven (zo’n honderd pagina’s lang), en eigenlijk werd dit boekje in deze conferentie samengevat (het boekje is te koop via de evangelische boekhandel, en kost iets minder dan 10 euro). De preken werden gehouden door enerzijds Wilkin Van Der Kamp en anderzijds Gerdien Lammers, ja je hoort het goed, een vrouw, trouwens een vrouw die heel mooi kan vertellen ook!

Volmaakt in het ChineesWie ben je in Christus? Velen van ons hebben geleerd dat we nooit goed genoeg kunnen doen voor God. We moeten steeds meer doen. We zijn arme zondaars. Maar besef je wel goed dat een christen in het Nieuwe Testament nergens een zondaar wordt genoemd? Neen, hij wordt een heilige genoemd. Dit destilleer ik dan ook als hèt thema van deze conferentie… Dat wij heilig zijn. Neen, niet door eigen verdienste, maar door verdienste van het lam dat voor ons gestorven is.

Wilkin haalt hierin een mooie illustratie aan uit het Chinees; het woord “volmaakt/perfect” is namelijk een samenvoeging van de woorden “ik”, en “lam”… Nu wil ik wel vertellen over de Chinese taal dat die vreemd genoeg heel veel uit de Hebreeuwse en Christelijke gedachtengoed heeft overgenomen. Zo is het woord voor “boot/schip” een samenstelling van de woorden “acht” en “mond”, net de hoeveelheid van zielen die er op de ark in het vloedverhaal werden opgenomen

“Vol van genade en vol van waarheid”

Gerdien lammens“In de waarheid zijn”, het klinkt voor vele ex-Jehovah’s getuigen vreselijk in de oren… Een waarheid die trouwens constant verandert, en waarvoor je dan nog eens kunt worden uitgesloten… Toch zegt Jezus dat hij vol van genade en vol van waarheid is. Nu zijn er kerken die ofwel de waarheid op de voorgrond stellen ofwel de genade. Eerst moet gezegd worden dat je de genade niet aan iemand anders kunt leren, dat kun je enkel overdragen… Daarom raad ik iedereen nog eens aan Romeinen 14 te lezen, waar er juist tegen het wetticisme wordt ingegaan. Wij hebben de wet namelijk op ons hart gekregen, wij zijn gestorven voor de wet, en dat is de enige manier om ons van “de Wet” te verlossen. De wet is namelijk volmaakt, maar ook altijd een betweter, die ons altijd op onze fouten wil drukken, dankzij het offer dat Jezus heeft gebracht, zijn wij echter rechtvaardig verklaard voor God. Wij zijn volmaakt, omdat God niet langer uitsluitend naar ons kijkt, want wij struikelen nu eenmaal vele malen, maar hij kijkt naar ons door het lam, zoals in het Chinees, in het woordje “volmaakt” het woordje “lam”, net boven het woordje “ik” staat. Jezus is gestorven aan het kruis voor ons. En dat heeft belangrijke consequenties voor de manier waarop wij naar anderen kijken. Want kijken wij naar de ander door de ogen van God, door het lam, die in ons is… Inderdaad de bijbel zegt duidelijk dat Jezus in ons is, zoals de vader in hem is, en hij in de vader.

Heb daarom lief vrienden… Denk aan het dubbel liefdesgebod waarin Christus de wet en de profeten samenvatte: “Heb uw God lief”, en “Heb uw naaste lief”!

De website van vrij zijn
De website van Pan de Vida: het project waarvan ze ambassadeur zijn.